خوزستان سهم بسیار بزرگی در تأمین بودجه کشورمان دارد و دست کم به قدر محافظت ساکنانش از ...
پس از اوج گیری بی سابقه دمای هوا در خوزستان و رکورد شکنی دمای اهواز در جهان، به نظر می‌رسید مسئولان سریع دست به کار شده و تدابیری بیندیشند که در سایه آن، اندکی از رنج اهالی این دیار کاسته شود، ولی هر چه زمان گذشت، انفعال مسئولان بیشتر به چشم آمد و امید اهالی خوزستان کمرنگ تر شد. مردمانی که انتظار داشتند در این روزهای سخت و سوزان، بیش از پیش دولتمردان را کنار خود ببینند و از حمایت هایشان بهره مند شوند، ولی به جای آن، از عبور میزان اشعه ماورای بنفش از حد هشدار مطلع شدند و درباره دستگاه سنجش این اشعه خطرآفرین شنیدند که هنوز خریداری نشده و وجود ندارد؛ تکلیفی که در برنامه ششم توسعه مشخص شده و خدا می‌داند آیا محقق خواهد شد یا خیر. وضعیتی که با توجه به بحران سن و سال دار گرد و غبار در این استان و مشکلاتی مانند کمبود و شوری آب، اسفناک جلوه می‌کند، به ویژه اگر به یاد آوریم، چندی پیش ترکیب گرد و غبار غلیظ و بارندگی در استان، چه وضعیت بغرنجی در این دیار رقم زد و قطع برق، قطع تلفن و اینترنت، از کار افتادن پمپ های آب، خودپردازها و انبوه مصیبت های دیگر را به رنج های پرشمار اهالی خوزستان افزود. آن هم در حالی که می‌دانیم خوزستان سهم بسیار بزرگی در تأمین بودجه کشورمان دارد و دست کم به قدر محافظت ساکنانش از آسیب های همراه با استخراج و استحصال نفت و ترکیبات نفتی، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. توجهی از جنس هزینه بخشی از درآمدهای استان برای رفع مشکلات خودش. به ویژه در این روزها که دمای هوا به مرزهای غیرقابل تحملی رسیده و زندگی در این دیار، سخت تر از همیشه است.